Kirjanpito on
harvoille herkkua

Kirjanpidon tehtävänä on kertoa yrittäjälle ja yrityksen johdolle, kuinka yrityksellä menee ja mihin kannattaisi kiinnittää huomiota tulevaisuudessa.

Kirjanpito ja kirjanpitäjä auttavat yrittäjää

Kirjanpito kerää yrityksen rahamääräiset tiedot yrityksen liiketapahtumista ja kirjanpito pitää yrityksen ja yrityksen omistajien varat ja velat erillään. Kirjanpidon ja kirjanpitäjän tehtävänä on selvittää yrityksen kannattavuus (tulot miinus kulut) sekä varallisuus (varat miinus velat). Toiminnan tulos lasketaan yleensä kuukausittain sekä tilikausittain.

Miten hyvä kirjanpito ja hyvä kirjanpitäjä auttavat?

Osaava kirjanpitäjä on avainhenkilö auttamaan yrityksen johtoa talouden suunnittelussa.

Kirjanpito mielletään usein pakkopullaksi ja viranomaisvaatimusten konemaiseksi täyttämiseksi. Me Mertaojalla haluamme tehdä asiat kuitenkin eri tavalla ja paremmin. Meille kirjanpidon hoitaminen tarkoittaa myös huolenpitoa asiakkaasta, keskustelua ja tarpeiden ymmärtämistä.

Kirjanpidon raamit tulevat laista ja asetuksista, mutta lisäksi henkilökohtaisesta palvelusta, yrityksen tilanteen ymmärtämisestä ja yrittäjän auttamisesta. Kaikki asiakkaamme saavat nimetyn oman kirjanpitäjän, joka vastaa kokonaisvaltaisesti koko asiakkuudesta.

Milloin kirjanpito tulee aloittaa?

Kaikki liiketoimintaa harjoittavat ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpito on aivan yhtä tärkeää sekä aloittelevalle yritykselle ja jo pitkään toimineellekin – koosta riippumatta. Yrityksen johdon velvollisuus on huolehtia siitä, että kirjanpito tulee tehtyä oikein ja ajallaan. Sen tehtävän haluamme hoitaa.

Pelkkää kirjanpitoako?

Lakisääteisen kirjanpidon lisäksi on usein tarpeellista tehdä paljon muutakin, kuten rahatilanteen ennustamista, projektiseurantaa, tulosyksikkölaskentaa ja tuote-/asiakaskannattavuuksien analysointia. Meidän mielestämme nämä ovat kirjanpidon palveluumme ja huolenpitoomme olennaisesti liittyviä osia.

Tehdäkö kirjanpito itse?

Kirjanpidon osaaminen on harvoin yrityksen ydinosaamista – ja vaikka olisikin, niin ei yrityksen / yrittäjän kannata käyttää siihen omaa aikaansa. Liiketoiminnan kehittäminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ovat yritykselle paljon tärkeämpiä asioista. Tämän yhtälön onnistumisessa autamme. Kun kirjanpito on ulkoistettu osaavalle kumppanille, yritysten avainhenkilöt voivat keskittyä olennaiseen.

Millaista on nykyaikainen kirjanpito?

Täysin sähköinen kirjanpito on nykyään jo valtavirtaa. Samalla kirjanpitoon kuluva aika ja vaiva sekä yrityksessä että tilitoimistossa pienenee. Ja vastavuoroisesti parempaa tietoa on heti ja helposti saatavilla.

Yksinkertaistaen sähköinen kirjanpito tarkoittaa sitä, että myyvän yrityksen sähköisesti lähettämä myyntilasku kulkee automaattisesti sekä myyvän että ostavan yrityksen kirjanpitoon. Parhaimmillaan jo oikein tiliöitynä ja jaksotettuna oikeille tileille – käsin koskematta.

Samoin muut kirjanpitotapahtumat kuten vaikkapa matka- ja kululaskut sekä käteiskuitit hoidetaan älypuhelimella suoraan ja oikein kirjanpitoon, hyväksymiskiertoon ja maksuun. Kenelläkään ei pitäisi enää olla tarvetta kuljettaa laskuja ja muita tositteita paperilla kirjanpitäjälle.

Kirjanpito, robotiikka, koneoppiminen ja tekoäly?

Kirjanpidon prosessit automatisoituvat jatkuvasti – kirjanpito-ohjelmistot osaavat oppia aikaisemmin käsiteltyjen tositteiden perusteella, miten tällä kertaa tulisi menetellä. Samoin älypuhelinsovellukset skannaavat ja tulkitsevat ostokuitista summat, arvonlisäverot jne.

Robottien avulla voidaan automatisoida toistuvia tehtäviä sekä tuottaa uutta tietoa, jota ihmistyönä ei kannata edes yrittää tuottaa. Hyviä esimerkkejä robotiikasta ovat yksinkertaisen tiedonsiirtotyön ja kopioinnin lisäksi esim. erilaiset muistutukset kirjanpitäjän työn helpottamiseksi.

Mitä kirjanpito maksaa?

Kirjanpitopalveluita voidaan hinnoitella monella eri tavalla: Kiinteähintaisesti, tosite- tai vientiperusteisesti, tuntihinnalla ja edellä mainittujen yhdistelmillä.

Pelkkä tuntihinta ei juuri kerro kokonaiskustannuksista; on tärkeää, että tarjouksessa ilmoitetaan selkeä arvio määräytymisperusteineen. Erilaisia piilokuluja on syytä varoa.

Kirjanpitoon kuluva työmäärä ei juurikaan riipu liikevaihdon määrästä: suurikin liikevaihto voi syntyä vain muutamalla tositteella. Toisaalta pieni liikevaihto yhdistettynä käteiskassaan, käteisostoihin, osamaksuihin ja perintäkuluihin tekee pienehkönkin toiminnan kirjanpidon kalliiksi. Tilitoimiston tulisi osata ja haluta ohjata asiakasta tehokkaaseen toimintamalliin. Tai sitten yrittäjän tulee ymmärtää, että ’täysihoito’ maksaa.

Mitä tarkoittaa kaksinkertainen kirjanpito? Mitä tarkoittaa suoriteperusteinen kirjanpito?

Kaksinkertainen kirjanpito tarkoittaa sitä, että jokainen liiketapahtuma kirjataan vähintään kahdelle eri tilille. Esimerkiksi myyntilasku kirjataan sekä myyntiin (liikevaihtoon) että myyntisaamisiin. Kun asiakas maksaa laskun, kirjataan maksu pois myyntisaamisista ja saapuneet rahat rahavaroihin/pankkisaamisiin.

Suoriteperusteisuus tarkoittaa sitä, että myynti kirjataan myyntiin (liikevaihtoon) pääsääntöisesti silloin, kun lasku lähetetään. Täysin riippumatta siitä, milloin lasku tulee maksetuksi – toivottavasti edes joskus.

Suoriteperusteisuuden vaihtoehtona on maksuperusteisuus, eli kirjataan kirjanpitoon vasta sitten kun raha liikkuu (tai saapuu perille). Maksuperusteinen kirjanpito on harvinaisempi ja sitä saavat käyttää vain pienehköt yritykset. Suoriteperusteinen kirjanpito antaa oikeamman kuvan yrityksen toiminnasta ja on siten yleisempi.

Kirjanpito etätyönä?

Nykyaikaisimmat tilitoimistot tarjoavat palveluitaan kaikkialla valtakunnassa – kirjanpitäjän ja asiakkaan fyysisellä sijainnilla ei ole juurikaan merkitystä, kun käytetään tehokkaimpia sähköisiä toimintatapoja. Etäkirjanpitäjä tarjoaa myös erinomaisen kustannustehokkaan tavan saada hyvää ja asiantuntevaa palvelua pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa.

Etätyömalliin perustuva palvelukonsepti on ollut Mertaojalla toimintatapana jo 2000-alusta lähtien. Vankat ammattilaisemme palvelevat kaikkialta Suomesta kaikkialle.