Rekisteriseloste

Mertaoja- konserni (Mertaoja Consulting Oy, Talouskonsultointi Mertaoja Oy ja ADD Taloushallinto Oy) noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä tietoja käytetään.

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta, jotta internetsivuston käyttäjät, asiakkaat ja mahdollisen markkinointirekisterin henkilöt ovat aina tietoisia, miten heidän tietojaan käsitellään. Voimassa oleva ja soveltuva tietosuojaseloste on saatavilla internetsivustoltamme.

REKISTERISELOSTE

 1. Rekisterinpitäjät
  Nimi: Mertaoja Consulting Oy / Talouskonsultointi Mertaoja Oy / ADD Taloushallinto Oy
  Y-tunnus: 2569580-6 / 2198668-1 / 2004690-3
  Osoite: Erottajankatu 9 A, 3.krs, 00130 Helsinki
  Puhelin: 050 377 0103
  Sähköposti: info@mertaoja.com
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
  Rekisteriasioista vastaava henkilö:
  Lauri Mertaoja
  Yhteyshenkilö:
  Taloussihteeri Tiina Sarlin-Räikkönen
  P. 050 377 0103
  Sähköposti: tiina.raikkonen@mertaoja.com
 3. Rekisterien nimet
  Mertaoja-konsernin asiakas- ja markkinointirekisteri sekä palkansaajien ja työnhakijoiden henkilötietorekisterit.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
  Asiakas- ja markkinointirekisteri
  Rekisteriä ylläpidetään Rekisterinpitäjien palveluiden kuten taloushallintopalveluitten, asiakasyhteydenpidon, tiedotuksen, markkinoinnin, koulutustilaisuuksien ja laskutuksen tarpeita varten.
  Palkansaajien henkilötietorekisteri
  Rekisteriä ylläpidetään Rekisterinpitäjien palkanlaskennan, henkilöstöhallinnon sekä viranomaisraportoinnin tarpeisiin.
  Työnhakijoiden henkilötietorekisteri
  Rekisteriä ylläpidetään Rekisterinpitäjien rekrytointitoimia varten.
 5. 5a. Rekisterin tietosisältö – palkansaajat
  Rekisteri sisältää palkanlaskennassa ja henkilöstöhallinnassa tarvittavia henkilötietoja. Tietoja hankitaan myös tarvittaessa vero- ja ulosottoviranomaisilta ja vastaavilta palkanlaskentaan vaikuttavilta tahoilta.
  Henkilötietoa käsitellään myös lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn liittyvien velvollisuuksien
  täyttämiseksi.
  5b. Rekisterin tietosisältö – Asiakas- ja arkkinointirekisteri
  Rekisteri voi sisältää Mertaoja-konsernin asiakasyritysten työntekijöistä ja päättäjistä seuraavia henkilötietoja: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä asiakkaan itse mahdollisesti antamia muita tietoja.
  5c. Rekisterin tietosisältö – työnhakijat
  Rekisteri sisältää työnhakijoitten lähettämiä henkilötietoja itsestään sekä mahdollisen ulkopuolisen konsultin antamia arvioita. Kaikki mahdolliset arviot on toimitettu myös arvioidulle itselleen tiedoksi.
 6. Säännönmukaiset tietolähteetAsiakas- ja markkinointirekisteri
  Rekisteri sisältää vain rekisteröityjen itse itsestään joko suoraan tai julkisten tietolähteiden – kuten verkkosivustojensa – kautta antamia tietoja.
  Palkansaajien henkilötietorekisteri
  Rekisteri sisältää vain palkanlaskennan ja viranomaisilmoitusten tarvitsemia tietoja.
  Työnhakijarekisteri
  Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja sekä mahdollisesti tietoja maksuhäiriöistä ja ulkopuolisen konsultin arvioita työnhakijan luvalla.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta muuhun kuin henkilöstöhallinnon ja viranomaisilmoitusten tarpeisiin. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan tai viranomaisen määräystä.
  Muutoin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.
 8. Rekisterien suojauksen periaatteet
  Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Rekisterinpitäjän lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyvät. Rekisterien tiedot eivät ole julkisia.