Mertaoja
– tilitoimisto
Helsingissä

Hyvä tilitoimisto pitää huolta, että yrittäjä voi keskittyä olennaiseen – yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Tätä haluamme olla asiakkaillemme: tilitoimisto, joka on paras taloushallinnon kumppani kotimaiselle pk-yritykselle.

Mertaoja – tilitoimisto Helsingissä

Osaava tilitoimisto on yrittäjälle usein kultaakin kalliimpi ja korvaamaton kumppani – luotettava taho, joka hoitaa yrityksen kirjanpidon, palkanlaskennan ja viranomaisraportoinnin.

Olemme erikoistuneet palvelemaan asiantuntijaorganisaatioita eri toimialoilta. Tarjoamme tilitoimistopalveluita eri kokoisille yhtiöille, pienyrityksistä ja startupeista listattuihin konserniyhtiöihin. Talouden lisäksi autamme myös HR-, laki-, vero-, yritysjärjestely- ja -rahoituskysymyksissä, joita yritykset kohtaavat elinkaarensa aikana.

Tilitoimistomme pääkonttori sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Erottajalla, mutta ketteränä etätyöorganisaationa tilitoimistomme palvelee asiakkaita ympäri Suomen aina Lappia myöden.

Digitaaliset työvälineet ja sähköisen taloushallinnon prosessit ovat meidän sekä asiakkaidemme käytössä ajasta ja paikasta riippumatta. Tilitoimistollamme on WWF:n Green Office -sertifikaatti. Haluamme kehittää koko toimialaamme ekologisena vastuunkantajana. Olemme myös Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto.

Palvelulupauksemme – mitä tilitoimistomme tekee?

Tilitoimiston peruspalveluiden eli kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi tarjoamme myös talouden johtamiseen, seurantaan ja kehittämiseen liittyviä palveluita.

Taloushallinnon konsultointiin, sisäiseen laskentaan ja raportointiin keskittyvät Talousluotsimme ovat tarvittaessa tukena kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa – aina perustamistoimista kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Asiakkaidemme tarpeet ulkoistetulle talouspäällikölle vaihtelevat ja tilanteet muuttuvat. Ymmärrämme tämän ja siksi Talousluotsiamme voi hyödyntää räätälöidysti vaikka tunnin tilannekatsauksen verran kuukaudessa tai kolme päivää viikossa. On sitten kyse kassavirtaennusteen, budjetoinnin tai kannattavuuslaskelmien tekemisestä, olemme tukena.

Ennen kaikkea haluamme pitää huolta yrittäjistä ja heidän talouden tilannekuvan ajantasaisuudesta sekä ymmärtää asiakkaidemme tarpeita liiketoiminnan eri murrosvaiheissa.

Meille huolenpito tarkoittaa proaktiivista toimeen tarttumista, säännöllistä yhteydenpitoa ja tinkimätöntä laatua.

Suomen kokenein Procountor-osaaja

Sähköisen taloushallinnon ohjelmisto Procountor on ollut tilitoimistomme tärkein työkalu jo lähes 20 vuotta. Procountor on meidän ja asiakkaamme yhteinen työväline. Suomen ensimmäisenä Procountor-tilitoimistona pidämmekin tärkeänä, että voimme tarjota alan parasta Procountor-osaamista – joka päivä.

Sähköisen taloushallinnon ohjelman käyttöönotto on aina tärkeä askel yrityksen taloushallinnon kehittämisessä, mutta yhtä tärkeää on sitoutua sen täyteen hyödyntämiseen. Osaavana Procountor-tilitoimistona haluamme pitää tästä huolta. Koulutamme kaikki asiakkaamme Procountor-käyttäjät ja luomme Procountorin automatiikkaa hyödyntävät taloushallinnon prosessit, jotka minimoivat sekä asiakkaan että kirjanpitäjän manuaalista työtä.

Kanssamme saat parasta Procountor-ymmärrystä, näkemyksellistä talouden hallintaa sekä kirjanpidon ja palkanlaskennan rutiinitehtävien virtaviivaista hoitamista yksissä kansissa. Procountor antaa ajantasaisen tilannekuvan yrityksen taloudesta – ajasta ja paikasta riippumatta.

Miten vertailla palveluiden hintoja?

Tilitoimistojen tarjousten vertailu saattaa aiheuttaa harmaita hiuksia, koska palveluiden hinnoitteluperusteet vaihtelevat eri tilitoimistojen välillä. Lisäksi palveluiden laajuudessa saattaa on isojakin eroja.

Moni tilitoimistoista keskittyy vain kirjanpitoon ja palkanlaskentaan. Osa tarjoaa lisäksi laajempia taloushallinnon palveluita, kuten myynti- ja ostoreskontran hoitoa, sisäistä laskentaa ja yrityksen päätöksentekoa tukevaa taloushallinnon konsultointia ja apua esimerkiksi uuden yrityksen perustamisessa.

Nykypäivänä erottamaton osa sähköisen taloushallinnon palveluita ovat myös ohjelmistot, kuten esimerkiksi Procountor ja mobiilisovellus Procountor Mini, jotka myös asiakas saa käyttöönsä. Nämä kaikki vaikuttavat kirjanpidon kokonaiskustannuksiin.

Mihin hinnoittelu perustuu ja mitä tilitoimistopalvelut maksavat?

Tilitoimistojen kirjanpidon hinnoitteluperusteissa on muutama vakiintunut käytäntö. Hinta on sidottu joko tositteiden/kirjanpidon vientien lukumäärään tai kirjanpitoon käytettyyn aikaan. Kyse voi olla myös näiden kahden yhdistelmästä. Hinta voi olla kiinteä tai toteumaan perustuva.

Tyypillisesti kiinteässä hinnoittelussa tietty lukumäärä tositteita ja/tai kirjanpidon tekemiseen käytettyä aikaa sisältyy ennalta sovittuun hintaan ja yli menevästä osasta laskutetaan toteutuneen perusteella. Oli hinnoitteluperuste mikä tahansa, tilitoimistopalveluita ostaessa on hyvä varautua siihen, että kirjanpidon hinta on Suomessa n. 50-100€ per tunti.

Miten valita hyvä tilitoimistokumppani?

Tilitoimiston valintaa tehdessä hinta on tärkeä asia, mutta se on silti vain yksi kriteeri muiden joukossa. Päätös kannattaa tehdä kokonaisuuden perusteella.

On hyvä miettiä mitä palveluita tarvitsee, minkälaista yhteydenpitoa tilitoimistolta odottaa ja arvioida myös tulevia tarpeita. Selvitä onko tilitoimistolla tarvittavaa asiantuntemusta yrityksen elinkaaren kaikissa eri vaiheissa, joissa erilaisille palveluille on tarvetta.

Jos tilitoimiston hinta on kiinteä, on hyvä kysyä mistä lisäpalveluista veloitetaan erikseen ja onko niiden hinnoitteluperusteet selkeästi esitetty. Miten esimerkiksi tilinpäätös ja veroilmoitus hinnoitellaan?

Hyvän tilitoimiston tarjouksesta tulisi saada realistinen käsitys siitä, kuinka paljon tilistoimistopalvelut maksavat vuoden aikana kaikki yrityksen taloushallinnon tarpeet huomioiden. Me Mertaojalla uskomme siihen, että asiakassuhde lähtee oikealla uralle erittäin selkeästä tarjouksesta ja läpinäkyvästä hinnoittelusta. Meistä se on osa huolenpitoa asiakkaistamme – lähtöpiste parhaalle taloushallinnon kumppanuudelle.

Ota yhteyttä meihin suoraan tai varaa etäpalaveri niin jutellaan lisää, miten voisimme olla avuksi.