Asiantuntijatalo auttaa ammattilaisia pelastamaan ihmishenkiä

Asiantuntijatalo Sharkmedical on saanut konkreettista hyötyä Mertaojan Talousluotsi-palvelusta.

Asiantuntija tietää, mitä kentällä tarvitaan. Ensihoitotuotteita ja lääkintälaitteita turvallisuusviranomaisille toimittavan Sharkmedicalin tiimissä työskentelee monia kenttätyötä tehneitä, kuten toimitusjohtaja Topi Haikala, jolla on yli 30 vuoden kokemus ensihoidon ja pelastustoimen kenttätyöstä. Sharkmedical saa taloushallinnon asiantuntijapalvelunsa Mertaojan Talousluotsilta, jonka avulla Haikala voi keskittyä täysillä yrityksensä johtamiseen.

Luotettavuus, toimintavarmuus ja asiantuntijuus ovat tärkeitä ominaisuuksia Sharkmedicalille. Kentällä Topi Haikalan luotsaaman yrityksen tuotteet lisäävät hätätilapotilaiden mahdollisuuksia selvitä henkeä uhkaavista tilanteista, ja ammattilaisten täytyy voida luottaa tuotteisiin.

Vuonna 2001 perustettu Sharkmedical toimittaa ensihoitotuotteita ja lääkintälaitteita terveydenhuollon ammattilaisille, sairaanhoitopiireille ja turvallisuusviranomaisille.

Viime vuosien poikkeusolosuhteet ovat lujittaneet Sharkmedicalin asiantuntijuuteen perustuvaa tekemistä entisestään.

-Huoltovarmuus on korostunut kevään 2020 jälkeen. Viranomaisten täytyy pystyä toimimaan poikkeusolosuhteissa, kun he pelastavat ihmishenkiä, Topi Haikala sanoo.

Kompakti talo täynnä kenttätuntemusta

Ammattilainen tuntee ammattilaisen tarpeet. Sharkmedicalin toimitusjohtaja Topi Haikala on työskennellyt ensihoitajana ja palomiehenä yli 30 vuotta. Yrityksen kymmenestä työntekijästä valtaosalla on työkokemusta kentältä esimerkiksi ensihoitajana tai pelastajana.

Sharkmedical kouluttaa ammattilaisasiakkaitaan välineiden käytössä. Kouluttajina toimii Sharkmedicalin yhä kenttätyötä tekeviä asiantuntijoita. Tietämys kentän tarpeista on ainutlaatuista osaamista silloin kun välineiden ja laitteiden käyttöä opetetaan ammattilaisille.

Toimitusjohtaja Topi Haikalan yritys Sharkmedical tuntee pelastusammattilaisten tarpeet kentällä.

Toimitusjohtaja Topi Haikalan yritys Sharkmedical tuntee pelastusammattilaisten tarpeet kentällä.

Sharkmedicalin kouluttajat tietävät, millaisia välineitä kentällä tarvitaan, millaisissa tilanteissa niitä käytetään ja millaista niiden käyttö on.

Välinekoulutus tapahtuu Sharkmedical Training -yksikön kautta. Yritys on laajentanut toimintaansa myös lääkintälaitteiden innovointiin Sharkmedical Innovations -yksikön perustamisen myötä. Toimitusjohtaja Haikala uskoo, että kenttätyön vaatimukset tuntevien asiantuntijoiden luomat innovaatiot tulevat tarpeeseen kentällä.

-Vahvuutemme on se, että tunnemme hyvin tarkasti, mitä vaatimuksia, tarpeita ja haasteita asiakkaillamme on, kun he hoitavat potilaita. Uskon tulevien innovaatioidemme helpottavan ammattilaisten työtä, Haikala toteaa.

Mertaojan Talousluotsi ohjaa yritystä oikeaan suuntaan

Sharkmedical on ollut tilitoimisto Mertaojan asiakas vuodesta 2015 alkaen. Yhteistyö alkoi yrityksen kirjanpidosta ja on vuosien mittaan syventynyt Talousluotsi-palvelun käyttöön.

-Saimme vuosi sitten hallitukseemme kovan luokan hallitusammattilaisen, jolla on vuosikymmenten kokemus lääkintälaitekentältä ja vahva talousosaaminen. Hänen tavoitteenaan on kasvattaa yritystoimintaa ja sen tueksi tarvittiin reaaliaikaista dataa, toimitusjohtaja Topi Haikala kertoo.

”Lukujen tavoitteellinen seuraaminen viestii ammattimaisesta yrityksestä myös yhteistyökumppaneille ja rahoittajille”, Sharkmedicalin toimitusjohtaja Topi Haikala sanoo.

”Lukujen tavoitteellinen seuraaminen viestii ammattimaisesta yrityksestä myös yhteistyökumppaneille ja rahoittajille”, Sharkmedicalin toimitusjohtaja Topi Haikala sanoo.

Kehityksen seurannassa auttaa Mertaojan erityisasiantuntija Talousluotsi, joka ohjaa asiakasyritystä tavoitteelliseen tekemiseen, faktoihin perustuen. Sharmedicalin Talousluotsina toimii Marja-Helena Tonteri, jonka kanssa kartoitettiin muun muassa tunnusluvut, joita lähdettiin seuraamaan säännöllisesti.

-Räätälöimme Sharkmedicalille Fuusor-työkalun, jolla liiketaloudellisesti olennaiset tunnusluvut ovat raportteina nähtävillä selkeästi yhdestä näkymästä. Säännöllinen lukujen seuraaminen ja ymmärtäminen auttaa yrityksen johtoa tekemään päätöksiä, jotka vievät yritystä määrätietoisesti oikeaan suuntaan, Marja-Helena Tonteri kertoo.

Raportointipalvelu helpottaa yrityksen johtamista

Selkeistä raporteista ja Talousluotsin ammattitaidosta on ollut hyötyä Sharkmedicalille.

-Talousdata saattaa olla pirstaleisena siellä täällä. Kun innovaatiot tulivat mukaan toimintaamme ja suuret summat liikkuivat, niin ei ollut enää mitään mahdollisuutta, että kaikki data pysyy korvien välissä. Oli saatava työkalu, Haikala kertoo ja jatkaa:

-Lukujen tavoitteellinen seuraaminen viestii ammattimaisesta yrityksestä myös yhteistyökumppaneillemme ja rahoittajille: pystymme osoittamaan datalla, missä ollaan ja mihin ollaan menossa.

Silloin toimitusjohtaja voi keskittyä omaan työhönsä täysillä.

-Toimitusjohtajana tärkein hommani on varmistaa, että kassa riittää ja ettei tule tilannetta, ettemme voisi suoriutua velvoitteistamme. Nykyisellään pystymme hyvissä ajoin reagoimaan sellaiseen tilanteeseen, ja sillä on luonnollisesti hirveä merkitys. Jos nyt asian kiteyttää jotenkin, niin se rauhoittaa yöunet, Topi Haikala kertoo.

Räätälöimme yhteistyön tarpeidesi mukaisesti.