Talousasioissa
riittää, kun osaat yhden numeron.

Taloudessa on kyse numeroista. Yrityksen menestyksen kannalta yksi niistä on ylivoimaisesti tärkein: Oman Talouspäällikön suora puhelinnumero. Valitsemalla tilitoimistoksi Mertaojan saat sellaisen, ja sen kautta aina henkilökohtaista ja kokonaisvaltaista palvelua kaikissa talousasioissa.

Oma Talouspäällikkö toimii arjen tukena ja menestyksen mahdollistajana. Hän varmistaa, että yrityksesi talousasiat ovat kokeneissa ja asiantuntevissa käsissä, ja siksi sinä voit rauhassa keskittyä omaan työhösi.

KATSO VIDEOILTA, KUINKA OMA TALOUSPÄÄLLIKKÖ PALVELEE

Tutustu Mertaojan asiakkaiden Vastuu Groupin, Kierrätyskeskuksen ja Sharkmedicalin kokemuksiin Omasta Talouspäälliköstä.

LUE ASIAKASTARINOISTA, KUINKA OMA TALOUSPÄÄLLIKKÖ PALVELEE

Tutustu Mertaojan asiakkaiden Vastuu Groupin, Netumin ja Sharkmedicalin kokemuksiin Omasta Talouspäälliköstä.

Oman talouspäällikön huolenpito tukee yrityksen menestystä

Yksi tilitoimistoyritys Mertaojan puhelinnumeroista on kovassa käytössä digitalisaatioyritys Vastuu Groupilla. Numero kuuluu talouspäällikkö Tarja Hokkaselle.

-Yhteistyömme Mertaojan kanssa henkilöityy vahvasti Tarjaan. Olemme sitoutuneet häneen niin vahvasti, että aina kun muut palveluntarjoajat lähestyvät meitä palveluillaan, he soittelevat turhaan, Vastuu Groupin talousjohtaja Sofie Lindholm kertoo.

Talouspäällikkö Tarja Hokkanen on hoitanut yrityksen taloushallintoa yli vuosikymmenen, aivan yrityksen alkutaipaleelta saakka.

-Näen sen suurena arvona, että Tarja on ollut mukana alusta asti. Lisäksi Tarjan saa aina kiinni, Lindholm kehuu ja muistelee:

-Yksi parhaista esimerkeistä on tapaus, jolloin sekä minä että HR-päällikkömme olimme Tarjaan yhteydessä saman tunnin aikana ja hän vastasi puheluihin hierontapöydältä. Olen kyllä huikannut, ettei tarvitse ihan niin paljoa venyä!

Lindholm mieltää Tarja Hokkasen osaksi Vastuu Groupin tiimiä. Päivittäinen yhteistyö on syventynyt vuosien varrella saumattomaksi tiimityöksi. Molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus ja Tarjan ammattitaidon arvostus ovat lujittaneet yhteystyötä entisestään.

-Lämpimästä yhteistyöstä kertoo sekin, että Tarja tunnetaan meillä ”Mikkelin-mummona”! Sofie naurahtaa.

Oma nimetty talouspäällikkö helpottaa asioiden hoitamista.

-On ihanaa tietää, että kun soitan, niin siellä on ihminen vastassa, jonka kanssa voidaan yhdessä ratkoa asioita. Toki kun kemiatkin synkkaavat, niin on se iso asia sekin! Kun yhteistyö on niin tiivistä ja asiat ovat tärkeitä, niin on ihanaa, että Tarja on iso tuki ja turva, Sofie Lindholm kertoo.

Mertaojan talouspäällikkö Tarja Hokkanen on päivittäin yhteydessä asiakasyritystensä taloustiimeihin.

Toimiva yhteistyö kumpuaa luottamuksesta

Mertaojan talouspäällikkö Tarja Hokkanen oli mukana, kun Vastuu Group – silloinen Suomen tilaajavastuu – syntyi, Aspida-osakeyhtiön eriyttämisen myötä.

-Olen ollut mukana nollapisteestä saakka ja nähnyt yrityksen kehityksen tähän päivään. Olen pystynyt olemaan se tukipalvelu ja tukijalka sille, että aina kun on tullut jokin uusi kysymys tai haaste, niin olemme Mertaojan puolesta saaneet olla mukana auttamassa, Hokkanen kertoo ja jatkaa:

-Kommunikaatio ja henkilökemia ovat kaiken pohja. Asiakkaalle täytyy saada tunne, että minä olen täällä heitä varten, jotta he saavat keskittyä omaan bisnekseensä täysillä, Tarja Hokkanen kuvaa.

Avoin keskustelu johtaa myös parempaan ymmärrykseen asiakasyrityksen tarpeista.

-Vastuu Group on hyvin aktiivisesti pitänyt minut mukana silloinkin, kun keskustellaan liiketoiminnasta, sen kehittämisestä ja uusista visioista. Se on auttanut minua ymmärtämään heidän liiketoimintaansa entistä paremmin, Hokkanen kiittelee.

Sofie Lindholmin mielestä Vastuu Groupin arvot rohkeus, inhimillisyys ja kunnioitus näkyvät voimakkaasti yhteistyössä Mertaojan kanssa. Myös mutkattomuus, rehellisyys ja luottamus ovat tärkeitä asioita yritysten yhteistyössä.

-Tarjan ote on sellainen, että kaikki järjestyy. Hän on aina auttamassa. Meillä on molemminpuolinen tunne siitä, että homma toimii hyvin. Rehellisyys näkyy yhteistyössämme esimerkiksi siinä, että voimme ylipäätään puhua asioista suoraan niin kuin ne ovat. Ja jos olemme eri mieltä asioista, niin keskustelun myötä löydämme niihin aina yhdessä ratkaisun, talousjohtaja Lindholm kuvailee.

Proaktiivinen ote pitää Netumin ajan tasalla

Informaatioteknologiayritys Netumilla ja Mertaojalla on pitkä yhteinen historia, vuodesta 2010. Myös Netum on saanut osansa talouspäällikkö Tarja Hokkasen ammattitaidosta, ja Tarja toimii yhä yhden Netum-konserniyrityksen kirjanpitäjänä. Netumin talousjohtaja Pekka Leväsen osalta yhteistyö Mertaojan kanssa alkoi jo vuonna 2008, ennen kuin Levänen päätyi Netumille yritysoston myötä.

-Olin aikanaan itsekin pienessä ja ketterässä yhtiössä töissä ja aloin etsiä vaihtoehtoja paperisulkeisille. Silloin ei ollut vielä paljon verkkopalveluja markkinoilla, ja aloitimme yhteistyön virittelemisen Mertaojan perustajan Anne Mertaojan kanssa.

Henkilökohtaisen palvelun saaminen yrityksen johdolta saakka on sitouttanut Levästä tilitoimistoonsa entisestään.

-Pitkästä asiakassuhteestammekin voi päätellä, että yhteistyömme sujuu todella hyvin. Tietysti kun on saanut aika henkilökohtaistakin palvelua yrityksen perustajilta saakka, niin tuntee Mertaojan organisaation. Kun henkilösuhteet ovat kunnossa, se lisää luottamusta myös yrityksen toimia kohtaan, Pekka Levänen kertoo.

Talousjohtaja Pekka Levästä viehättää Mertaojan toiminnassa erityisesti palvelun joustavuus ja ketteryys. Suurten yritysten suurena asiakkaana saattaa saada keskitason palvelua, mutta pienempien toimijoiden suurena asiakkaana palvelu on VIP-tasoista.

-Kunnioitamme toisiamme ja palveluasenteen myötä on tullut luottamus siihen, että asiat hoituvat, ilman että niistä täytyy stressata, Levänen sanoo ja jatkaa:

-Hyvän kumppanin kanssa voi kommunikoida yrityksen nykyisistä ja tulevista tarpeista, kun kommunikaatio on kunnossa.

Levänen on aktiivisesti yhteydessä Mertaoja-yhteyshenkilöönsä Päivi Salmelaan. Proaktiivinen ote Netumin asioihin tuo lisäarvoa varsinkin silloin, kun Salmelan vinkeistä saa konkreettista hyötyä.

-Oma talouspäällikkö nostaa esiin sellaisia asioita, joita ei itse osaisi edes katsoa, kuten että kirjanpito-ohjelmasta kannattaisi valita jokin toinen paketti, joka olisi taloudellisempi vaihtoehto meidän tarpeisiimme. Mertaoja vinkkaa meille asioista, jotka hyödyttävät meitä, Pekka Levänen kertoo.

Digitalisaatioyritys Vastuu Groupin talousjohtaja Sofie Lindholm ja informaatioteknologiayritys Netumin talousjohtaja Pekka Levänen arvostavat henkilökohtaisen talouspäällikön ammattitaitoa.

Talouspäällikkö löytää aina ratkaisun taloushallinnon haasteisiin

Alalla vuodesta 1987 ollut Mertaojan Tarja Hokkanen on nähnyt yritysten tarpeiden muutoksen vuosikymmenten myötä.

-Silloin 1980-luvulla hyvän kirjanpitäjän ominaisuus oli pieni ja selkeä käsiala. Seuraavaksi paras ominaisuus oli nopeat sormet, joita tarvittiin tiedon tallentamiseksi välineille. Nykyään pitää olla valmiutta analysoida lukuja ja ymmärtää, mitä lukujen takana on. Se on osa tämän hetken palvelua ja lisäarvoa, jota voimme asiakkaalle tuottaa, Hokkanen kertaa.

Vastuu Groupilla tarvittiin ”Mikkelin-mummon” apua kiusallisessa laskutushaasteessa.

-Palvelutarjoajan ohjelmistohäiriön johdosta meiltä lähti kesällä 2019 kymmeniä tuhansia ylimääräisiä laskuja asiakkaillemme, talousjohtaja Sofie Lindholm muistelee.

Asia saatiin onneksi nopeasti kuntoon Mertaojan välityksellä. Tarjan ammattitaito on tullut tarpeeseen myös aiemman rahoituskierroksen kirjaustoimenpiteissä.

-Jos Tarjalta ei löydy heti vastauksia, niin Mertaojalta löytyy, Lindholm summaa.

Yritysten haasteisiin ja tarpeisiin vastataan tarvittaessa kumppaniverkoston eli Mertaojan ekosysteemin avulla. Sieltä löytyy erityistuntemusta vaikkapa yrityksen kansainvälistymisen hetkeen, verotukseen tai johtamisen kehittämiseen.

Netumin Pekka Levänen on säästynyt suuremmilta haasteilta ja jos pieniä on joskus tullut vastaan, niin ne on saatu nopeasti taklattua. Asiantuntijuus ja ketterä toiminta on tärkeää vastikään pörssiin listautuneelle Netumille.

-Nyt kun pörssiyhtiönä raportoidaan ulospäin, niin se että palvelua saa sovituissa aikatauluissa, korostuu entisestään, talousjohtaja Pekka Levänen summaa.

Asiantuntijatalo auttaa ammattilaisia pelastamaan ihmishenkiä

Asiantuntijatalo Sharkmedical on saanut konkreettista hyötyä Mertaojan Talousluotsi-palvelusta.

Asiantuntija tietää, mitä kentällä tarvitaan. Ensihoitotuotteita ja lääkintälaitteita turvallisuusviranomaisille toimittavan Sharkmedicalin tiimissä työskentelee monia kenttätyötä tehneitä, kuten toimitusjohtaja Topi Haikala, jolla on yli 30 vuoden kokemus ensihoidon ja pelastustoimen kenttätyöstä. Sharkmedical saa taloushallinnon asiantuntijapalvelunsa Mertaojan Talousluotsilta, jonka avulla Haikala voi keskittyä täysillä yrityksensä johtamiseen.

Luotettavuus, toimintavarmuus ja asiantuntijuus ovat tärkeitä ominaisuuksia Sharkmedicalille. Kentällä Topi Haikalan luotsaaman yrityksen tuotteet lisäävät hätätilapotilaiden mahdollisuuksia selvitä henkeä uhkaavista tilanteista, ja ammattilaisten täytyy voida luottaa tuotteisiin.

Vuonna 2001 perustettu Sharkmedical toimittaa ensihoitotuotteita ja lääkintälaitteita terveydenhuollon ammattilaisille, sairaanhoitopiireille ja turvallisuusviranomaisille.

Viime vuosien poikkeusolosuhteet ovat lujittaneet Sharkmedicalin asiantuntijuuteen perustuvaa tekemistä entisestään.

-Huoltovarmuus on korostunut kevään 2020 jälkeen. Viranomaisten täytyy pystyä toimimaan poikkeusolosuhteissa, kun he pelastavat ihmishenkiä, Topi Haikala sanoo.

Kompakti talo täynnä kenttätuntemusta

Ammattilainen tuntee ammattilaisen tarpeet. Sharkmedicalin toimitusjohtaja Topi Haikala on työskennellyt ensihoitajana ja palomiehenä yli 30 vuotta. Yrityksen kymmenestä työntekijästä valtaosalla on työkokemusta kentältä esimerkiksi ensihoitajana tai pelastajana.

Sharkmedical kouluttaa ammattilaisasiakkaitaan välineiden käytössä. Kouluttajina toimii Sharkmedicalin yhä kenttätyötä tekeviä asiantuntijoita. Tietämys kentän tarpeista on ainutlaatuista osaamista silloin kun välineiden ja laitteiden käyttöä opetetaan ammattilaisille.

Toimitusjohtaja Topi Haikalan yritys Sharkmedical tuntee pelastusammattilaisten tarpeet kentällä.

Toimitusjohtaja Topi Haikalan yritys Sharkmedical tuntee pelastusammattilaisten tarpeet kentällä.

Sharkmedicalin kouluttajat tietävät, millaisia välineitä kentällä tarvitaan, millaisissa tilanteissa niitä käytetään ja millaista niiden käyttö on.

Välinekoulutus tapahtuu Sharkmedical Training -yksikön kautta. Yritys on laajentanut toimintaansa myös lääkintälaitteiden innovointiin Sharkmedical Innovations -yksikön perustamisen myötä. Toimitusjohtaja Haikala uskoo, että kenttätyön vaatimukset tuntevien asiantuntijoiden luomat innovaatiot tulevat tarpeeseen kentällä.

-Vahvuutemme on se, että tunnemme hyvin tarkasti, mitä vaatimuksia, tarpeita ja haasteita asiakkaillamme on, kun he hoitavat potilaita. Uskon tulevien innovaatioidemme helpottavan ammattilaisten työtä, Haikala toteaa.

Mertaojan Talousluotsi ohjaa yritystä oikeaan suuntaan

Sharkmedical on ollut tilitoimisto Mertaojan asiakas vuodesta 2015 alkaen. Yhteistyö alkoi yrityksen kirjanpidosta ja on vuosien mittaan syventynyt Talousluotsi-palvelun käyttöön.

-Saimme vuosi sitten hallitukseemme kovan luokan hallitusammattilaisen, jolla on vuosikymmenten kokemus lääkintälaitekentältä ja vahva talousosaaminen. Hänen tavoitteenaan on kasvattaa yritystoimintaa ja sen tueksi tarvittiin reaaliaikaista dataa, toimitusjohtaja Topi Haikala kertoo.

”Lukujen tavoitteellinen seuraaminen viestii ammattimaisesta yrityksestä myös yhteistyökumppaneille ja rahoittajille”, Sharkmedicalin toimitusjohtaja Topi Haikala sanoo.

”Lukujen tavoitteellinen seuraaminen viestii ammattimaisesta yrityksestä myös yhteistyökumppaneille ja rahoittajille”, Sharkmedicalin toimitusjohtaja Topi Haikala sanoo.

Kehityksen seurannassa auttaa Mertaojan erityisasiantuntija Talousluotsi, joka ohjaa asiakasyritystä tavoitteelliseen tekemiseen, faktoihin perustuen. Sharmedicalin Talousluotsina toimii Marja-Helena Tonteri, jonka kanssa kartoitettiin muun muassa tunnusluvut, joita lähdettiin seuraamaan säännöllisesti.

-Räätälöimme Sharkmedicalille Fuusor-työkalun, jolla liiketaloudellisesti olennaiset tunnusluvut ovat raportteina nähtävillä selkeästi yhdestä näkymästä. Säännöllinen lukujen seuraaminen ja ymmärtäminen auttaa yrityksen johtoa tekemään päätöksiä, jotka vievät yritystä määrätietoisesti oikeaan suuntaan, Marja-Helena Tonteri kertoo.

Raportointipalvelu helpottaa yrityksen johtamista

Selkeistä raporteista ja Talousluotsin ammattitaidosta on ollut hyötyä Sharkmedicalille.

-Talousdata saattaa olla pirstaleisena siellä täällä. Kun innovaatiot tulivat mukaan toimintaamme ja suuret summat liikkuivat, niin ei ollut enää mitään mahdollisuutta, että kaikki data pysyy korvien välissä. Oli saatava työkalu, Haikala kertoo ja jatkaa:

-Lukujen tavoitteellinen seuraaminen viestii ammattimaisesta yrityksestä myös yhteistyökumppaneillemme ja rahoittajille: pystymme osoittamaan datalla, missä ollaan ja mihin ollaan menossa.

Silloin toimitusjohtaja voi keskittyä omaan työhönsä täysillä.

-Toimitusjohtajana tärkein hommani on varmistaa, että kassa riittää ja ettei tule tilannetta, ettemme voisi suoriutua velvoitteistamme. Nykyisellään pystymme hyvissä ajoin reagoimaan sellaiseen tilanteeseen, ja sillä on luonnollisesti hirveä merkitys. Jos nyt asian kiteyttää jotenkin, niin se rauhoittaa yöunet, Topi Haikala kertoo.

Tilitoimiston vaihtaminen kannatti

M3 Groupin toimitusjohtaja Harri Lappi seisoo toimistonsa pihalla lumisessa maisemassa.

Toimimaton yhteistyö pakotti espoolaisyritys M3 Groupin etsimään uutta tilitoimistoa. Mertaoja vakuutti yrityksen näkemyksellisyydellään ja vankalla ammattitaidollaan. Tilitoimiston vaihtamisen helppous yllätti M3 Groupin toimitusjohtaja Harri Lapin.

Espoolaisyritys M3 Groupin toimitusjohtaja Harri Lappi on tyytyväinen mies. Taloushallinto hoituu kuten pitää ja kirjanpitäjään saa yhteyden aina tarvittaessa.

Ne ovat vähimmäisvaatimuksia tilitoimistolle, mutta eivät koskaan itsestäänselvyyksiä, tietää Lappi.

M3 Group siirtyi Mertaojan asiakkaaksi keväällä 2022. Tilitoimiston vaihdos uuteen sujui yllättävän ketterästi, toimitusjohtaja ihmettelee.

-Oli yllättävää, miten helppoa tilitoimiston vaihto oli. Käytännössä vaihdos tehtiin niin, että Procountorin pääkäyttäjien nimet vaihdettiin ja uudelle kirjanpitäjälle annettiin valtuudet hoitaa yrityksen asioita suoraan verottajan kanssa. Vaihdos tapahtui näppärästi Mertaojan avulla, Harri Lappi kertoo.

Todellinen tarve ajoi kirjanpitäjän vaihtamiseen

Myynnin kehittämiseen keskittyvän M3 Groupin tilitoimistotarpeet on täytetty kuluvana vuonna jouhevasti. Vielä viime vuonna asiat olivat toisin.

Vuonna 2015 perustetulla M3 Groupilla oli toimintansa alkuvuosina erinomainen tilitoimisto apunaan. Yhteistyö yrityksen kanssa oli niin sujuvaa, ettei sitä olisi haluttu lopettaa lainkaan. Asiakassuhde kuitenkin loppui tilitoimiston rajattua toimintaansa vain oman konserninsa sisälle.

M3 Groupin toimitusjohtaja Harri Lappi puhuu puhelimeen.

Uutta tilitoimistoa tarvittiin ja se valittiin lopulta suosituksen perusteella. Tilitoimisto oli aiemmin ollut oman alansa parhaimmistoa, mutta asiakaskokemus ei lopulta yltänyt suositusten asettamalle odotustasolle. Ilmeisesti resurssipulan ja koronamurroksen kourissa olleelta tilitoimistolta alkoi jäädä asioita hoitamatta.

-Verottajalta alkoi tulla muistutuksia, ettei tiettyjä asioita ollut hoidettu ajoissa. Meille ei ollut koskaan tullut vastaavanlaisia asioita tietoomme, mutta yhtäkkiä muistutuksia alkoi tulla säännöllisesti, Harri Lappi muistelee.

Takkuilevaa yhteistyötä yritettiin korjata kirjanpitäjää vaihtamalla.

-Lopulta pyysimme tilitoimistoa vaihtamaan kirjanpitäjäämme. Keskustelu kirjanpitäjän vaihtamisesta kuitenkin unohtui. Häntä ei vaihdettu eikä asiaan koskaan palattu. En tiedä mitä tapahtui. Lopulta meille riitti, Lappi kertoo.

Onneksi käänne parempaan oli tulossa.

Procountor oli edellytys uudelle tilitoimistolle

Korvaavan tilitoimiston etsintä käynnistyi. M3 Group halusi siirtyä sähköiseen taloushallintoon, ja tulevan tilitoimiston kriteeriksi asetettiin Procountor-osaaminen.

-Kuulimme, että Mertaoja on Procountor-tilitoimistojen ykkönen, Harri Lappi kertoo.

Uuden tilitoimiston valintaprosessin loppusuoralla oli kaksi toimistoa, joiden edustajat Harri Lappi kollegoineen tapasi. Mertaojalta tapaamiseen saapuivat Mertaojan perustaja Lauri Mertaoja ja toimitusjohtaja Ilkka Haavisto. Yrityksen johdon tapaaminen teki vaikutuksen Lappiin.

-Ounastelimme tulevia muutoksia yrityksessämme ja Mertaoja pystyi heti kertomaan näkemyksensä siitä, miten meidän kannattaisi edetä. Lisävauhtia tilitoimiston valinnalle antoi seuraava palaveri, jossa tapasimme kaikki asiakkuuden avainhenkilöt. Se sinetöi vaihtamisemme Mertaojalle.

Tapaamiseen osallistuivat M3 Groupin nykyisen asiakasvastuullisen talouspäällikön Marjo Räsäsen lisäksi Ilkka Haavisto, palvelujohtaja Maija Salo ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Tuomo Kukkamäki.

-Kaikkien avainhenkilöiden tapaaminen oli hyvä alku, joka kertoo paljon Mertaojan kapasiteetista tehdä asioita. Mertaojan tapa kommunikoida ja tuoda itseään ja toimintaansa esille on raikas tuulahdus alalla. Jotkut yritykset ovat moderneja ja eteenpäin katsovia. Mertaoja on sellainen, Harri Lappi miettii.

M3 Groupin toimitusjohtaja Harri Lappi käyttää Procountor-ohjelmistoa läppärillään.

Oman talouspäällikön Marjo Räsäsen monipuolinen osaaminen tuli M3 Groupin toimitusjohtajalle positiivisena yllätyksenä.

-Saimme kirjanpitäjäksemme taloushallinnon asiantuntijan, joka on paitsi liiketalouden tradenomi ja KLT, niin myös juristi. Sellaista osaajaa ei ihan kaikista tilitoimistoista löydy! toimitusjohtaja Harri Lappi ylistää.

Moni vatvoo tilitoimiston vaihtamista liian kauan – turhaan

Ajatus tilitoimiston vaihtamisesta voi tuntua raskaalta. Harri Lappi kehottaa kuitenkin vaihtamaan kumppania, jos yhteistyö ei suju. Uuden tilitoimiston etsiminen ja itselle oikean löytäminen ei suinkaan ole helppoa eikä nopeaa.

-Tilitoimiston vaihtaminen herättää huolta. Ehdokkaiden etsiminen ja jututtaminen vievät energiaa eikä sitä tee huvikseen, M3 Groupin toimitusjohtaja Harri Lappi linjaa.

Lapin mielestä tärkeintä yhteistyössä on luottamus.

-Luottamus pitää sisällään paljon asioita – paitsi toki itse talousasiat, mutta myös luottamuksen ihmiseen. Ihmiset tekevät virheitä, eikä luottamus muutamaan virheeseen kaadu. Kysymys onkin siitä, miten asiat hoidetaan, kun virheitä tulee, Lappi sanoo.

Mertaojan Marjo Räsänen on huomioinut työssään Harri Lapin ja kollegoidensa aiemmat huonot tilitoimistokokemukset. Aiemmin koettu luottamuspula on saattanut tehdä asiakkaan varautuneeksi. Luottamuksen kasvattaminen vaatii aikaa – ja erityistä huomiota uudelta kirjanpitäjältä.

-Jos asiakkaan taustalla on epäluottamusta, on hyvä käydä läpi, mitä on aiemmin tehty ja korjata mahdollisesti virheellisesti hoidetut asiat. Aktiivinen kommunikointi ja yhteydenpito on tärkeää, jotta luottamus pääsee rakentumaan, Marjo Räsänen sanoo.