Onhan kirjanpitäjäsi osa yrityksenne taloustiimiä?

Oma nimetty yhteyshenkilö takaa ketterän ja asiantuntevan palvelun, jossa yrityksen taloushallintohaasteisiin saadaan ratkaisu nopeasti. Mertaojan talouspäällikkö Tarja Hokkanen on hoitanut Vastuu Groupin asioita yrityksen perustamisesta saakka.

Yli vuosikymmenen kestänyt yhteistyö on lujittanut asiakassuhdetta ja syventänyt luottamusta tilitoimiston ammattitaitoa kohtaan.

Molemminpuolinen kunnioitus toteutuu myös toisen pitkäaikaisen asiakasyrityksen Netumin kanssa, jossa arvostetaan erityisesti tilitoimiston proaktiivista neuvontaa.

Yksi tilitoimistoyritys Mertaojan puhelinnumeroista on kovassa käytössä digitalisaatioyritys Vastuu Groupilla. Numero kuuluu talouspäällikkö Tarja Hokkaselle.

-Yhteistyömme Mertaojan kanssa henkilöityy vahvasti Tarjaan. Olemme sitoutuneet häneen niin vahvasti, että aina kun muut palveluntarjoajat lähestyvät meitä palveluillaan, he soittelevat turhaan, Vastuu Groupin talousjohtaja Sofie Lindholm kertoo.

Talouspäällikkö Tarja Hokkanen on hoitanut yrityksen taloushallintoa yli vuosikymmenen, aivan yrityksen alkutaipaleelta saakka.

-Näen sen suurena arvona, että Tarja on ollut mukana alusta asti. Lisäksi Tarjan saa aina kiinni, Lindholm kehuu ja muistelee:

-Yksi parhaista esimerkeistä on tapaus, jolloin sekä minä että HR-päällikkömme olimme Tarjaan yhteydessä saman tunnin aikana ja hän vastasi puheluihin hierontapöydältä. Olen kyllä huikannut, ettei tarvitse ihan niin paljoa venyä!

Lindholm mieltää Tarja Hokkasen osaksi Vastuu Groupin tiimiä. Päivittäinen yhteistyö on syventynyt vuosien varrella saumattomaksi tiimityöksi. Molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus ja Tarjan ammattitaidon arvostus ovat lujittaneet yhteystyötä entisestään.

-Lämpimästä yhteistyöstä kertoo sekin, että Tarja tunnetaan meillä ”Mikkelin-mummona”! Sofie naurahtaa.

Oma nimetty talouspäällikkö helpottaa asioiden hoitamista.

-On ihanaa tietää, että kun soitan, niin siellä on ihminen vastassa, jonka kanssa voidaan yhdessä ratkoa asioita. Toki kun kemiatkin synkkaavat, niin on se iso asia sekin! Kun yhteistyö on niin tiivistä ja asiat ovat tärkeitä, niin on ihanaa, että Tarja on iso tuki ja turva, Sofie Lindholm kertoo.

Mertaojan talouspäällikkö Tarja Hokkanen on päivittäin yhteydessä asiakasyritystensä taloustiimeihin.

Toimiva yhteistyö kumpuaa luottamuksesta

Mertaojan talouspäällikkö Tarja Hokkanen oli mukana, kun Vastuu Group – silloinen Suomen tilaajavastuu – syntyi, Aspida-osakeyhtiön eriyttämisen myötä.

-Olen ollut mukana nollapisteestä saakka ja nähnyt yrityksen kehityksen tähän päivään. Olen pystynyt olemaan se tukipalvelu ja tukijalka sille, että aina kun on tullut jokin uusi kysymys tai haaste, niin olemme Mertaojan puolesta saaneet olla mukana auttamassa, Hokkanen kertoo ja jatkaa:

-Kommunikaatio ja henkilökemia ovat kaiken pohja. Asiakkaalle täytyy saada tunne, että minä olen täällä heitä varten, jotta he saavat keskittyä omaan bisnekseensä täysillä, Tarja Hokkanen kuvaa.

Avoin keskustelu johtaa myös parempaan ymmärrykseen asiakasyrityksen tarpeista.

-Vastuu Group on hyvin aktiivisesti pitänyt minut mukana silloinkin, kun keskustellaan liiketoiminnasta, sen kehittämisestä ja uusista visioista. Se on auttanut minua ymmärtämään heidän liiketoimintaansa entistä paremmin, Hokkanen kiittelee.

Sofie Lindholmin mielestä Vastuu Groupin arvot rohkeus, inhimillisyys ja kunnioitus näkyvät voimakkaasti yhteistyössä Mertaojan kanssa. Myös mutkattomuus, rehellisyys ja luottamus ovat tärkeitä asioita yritysten yhteistyössä.

-Tarjan ote on sellainen, että kaikki järjestyy. Hän on aina auttamassa. Meillä on molemminpuolinen tunne siitä, että homma toimii hyvin. Rehellisyys näkyy yhteistyössämme esimerkiksi siinä, että voimme ylipäätään puhua asioista suoraan niin kuin ne ovat. Ja jos olemme eri mieltä asioista, niin keskustelun myötä löydämme niihin aina yhdessä ratkaisun, talousjohtaja Lindholm kuvailee.

Proaktiivinen ote pitää Netumin ajan tasalla

Informaatioteknologiayritys Netumilla ja Mertaojalla on pitkä yhteinen historia, vuodesta 2010. Myös Netum on saanut osansa talouspäällikkö Tarja Hokkasen ammattitaidosta, ja Tarja toimii yhä yhden Netum-konserniyrityksen kirjanpitäjänä. Netumin talousjohtaja Pekka Leväsen osalta yhteistyö Mertaojan kanssa alkoi jo vuonna 2008, ennen kuin Levänen päätyi Netumille yritysoston myötä.

-Olin aikanaan itsekin pienessä ja ketterässä yhtiössä töissä ja aloin etsiä vaihtoehtoja paperisulkeisille. Silloin ei ollut vielä paljon verkkopalveluja markkinoilla, ja aloitimme yhteistyön virittelemisen Mertaojan perustajan Anne Mertaojan kanssa.

Henkilökohtaisen palvelun saaminen yrityksen johdolta saakka on sitouttanut Levästä tilitoimistoonsa entisestään.

-Pitkästä asiakassuhteestammekin voi päätellä, että yhteistyömme sujuu todella hyvin. Tietysti kun on saanut aika henkilökohtaistakin palvelua yrityksen perustajilta saakka, niin tuntee Mertaojan organisaation. Kun henkilösuhteet ovat kunnossa, se lisää luottamusta myös yrityksen toimia kohtaan, Pekka Levänen kertoo.

Talousjohtaja Pekka Levästä viehättää Mertaojan toiminnassa erityisesti palvelun joustavuus ja ketteryys. Suurten yritysten suurena asiakkaana saattaa saada keskitason palvelua, mutta pienempien toimijoiden suurena asiakkaana palvelu on VIP-tasoista.

-Kunnioitamme toisiamme ja palveluasenteen myötä on tullut luottamus siihen, että asiat hoituvat, ilman että niistä täytyy stressata, Levänen sanoo ja jatkaa:

-Hyvän kumppanin kanssa voi kommunikoida yrityksen nykyisistä ja tulevista tarpeista, kun kommunikaatio on kunnossa.

Levänen on aktiivisesti yhteydessä Mertaoja-yhteyshenkilöönsä Päivi Salmelaan. Proaktiivinen ote Netumin asioihin tuo lisäarvoa varsinkin silloin, kun Salmelan vinkeistä saa konkreettista hyötyä.

-Oma talouspäällikkö nostaa esiin sellaisia asioita, joita ei itse osaisi edes katsoa, kuten että kirjanpito-ohjelmasta kannattaisi valita jokin toinen paketti, joka olisi taloudellisempi vaihtoehto meidän tarpeisiimme. Mertaoja vinkkaa meille asioista, jotka hyödyttävät meitä, Pekka Levänen kertoo.

Digitalisaatioyritys Vastuu Groupin talousjohtaja Sofie Lindholm ja informaatioteknologiayritys Netumin talousjohtaja Pekka Levänen arvostavat henkilökohtaisen talouspäällikön ammattitaitoa.

Talouspäällikkö löytää aina ratkaisun taloushallinnon haasteisiin

Alalla vuodesta 1987 ollut Mertaojan Tarja Hokkanen on nähnyt yritysten tarpeiden muutoksen vuosikymmenten myötä.

-Silloin 1980-luvulla hyvän kirjanpitäjän ominaisuus oli pieni ja selkeä käsiala. Seuraavaksi paras ominaisuus oli nopeat sormet, joita tarvittiin tiedon tallentamiseksi välineille. Nykyään pitää olla valmiutta analysoida lukuja ja ymmärtää, mitä lukujen takana on. Se on osa tämän hetken palvelua ja lisäarvoa, jota voimme asiakkaalle tuottaa, Hokkanen kertaa.

Vastuu Groupilla tarvittiin ”Mikkelin-mummon” apua kiusallisessa laskutushaasteessa.

-Palvelutarjoajan ohjelmistohäiriön johdosta meiltä lähti kesällä 2019 kymmeniä tuhansia ylimääräisiä laskuja asiakkaillemme, talousjohtaja Sofie Lindholm muistelee.

Asia saatiin onneksi nopeasti kuntoon Mertaojan välityksellä. Tarjan ammattitaito on tullut tarpeeseen myös aiemman rahoituskierroksen kirjaustoimenpiteissä.

-Jos Tarjalta ei löydy heti vastauksia, niin Mertaojalta löytyy, Lindholm summaa.

Yritysten haasteisiin ja tarpeisiin vastataan tarvittaessa kumppaniverkoston eli Mertaojan ekosysteemin avulla. Sieltä löytyy erityistuntemusta vaikkapa yrityksen kansainvälistymisen hetkeen, verotukseen tai johtamisen kehittämiseen.

Netumin Pekka Levänen on säästynyt suuremmilta haasteilta ja jos pieniä on joskus tullut vastaan, niin ne on saatu nopeasti taklattua. Asiantuntijuus ja ketterä toiminta on tärkeää vastikään pörssiin listautuneelle Netumille.

-Nyt kun pörssiyhtiönä raportoidaan ulospäin, niin se että palvelua saa sovituissa aikatauluissa, korostuu entisestään, talousjohtaja Pekka Levänen summaa.