Talousluotsi pitää yrityksesi sumussakin oikealla kurssilla.

Talousluotsin kanssa luotaat yrityksesi talousfaktoja syvällisesti, ja teet todelliseen tietoon perustuvia, hallittuja päätöksiä viileän rauhallisesti yrityksesi elinvoiman maksimoimiseksi.

Talousluotsi on tavoitteellisen taloushallinnon eteenpäin katsova eritysasiantuntija.

Aloittavan yrityksen, startupin, kasvuyrityksen ja kansainväistyvän yrityksen haasteet ovat hyvin erilaisia. Siksi Talousluotsi-palvelu muokataan yrityksesi koon, kasvuvaiheen ja tilanteen mukaan

Talousluotsi auttaa:

Näkemään yrityksesi talouteen vaikuttavat mahdollisuudet ja huomioitavat riskit

Keskittymään yrityksesi toiminnan kehittämiseen ja muutostoimiin, jotta näet mihin kannattaa satsata tulevaisuudessa

Valitsemaan talouden mittarit ja tavoitteet sekä seuraamaan niitä

Oletko hankkimassa rahoitusta tai onko yrityskauppa näköpiirissä? Talousluotsi voi auttaa sinua Due Dilligence -selvityksen tekemisessä.

Jatkuvan Talousluotsi-palvelun lisäksi voit valita painopisteeksi minkä tahansa kolmesta Talousluotsin palvelusta.

Budjetointi
Lue lisää »

Kassavirran seuranta
Lue lisää »

Raportointi
Lue lisää »

Budjetointi

Talousluotsin Budjetointipalvelu antaa sinulle pitävän taloudellisen näkymän sekä raamit tulevaisuuden suunnitteluun.

Talousluotsi tekee yrityksellesi taustakartoituksen ja sopii kanssasi budjetin rakentamisen tavoitteet sekä yhteisen toimintamallin. Tietojen perusteella Talousluotsi toteuttaa ensimmäisen budjettiversion ja esitelee sen sinulle. Läpikäynnin pohjalta Talousluotsi viimeistelee kauden budjetointisuunnitelman. Lopuksi sovitte yhdessä budjettikauden toimintatavat ja seurannan.

Lue lisää

Tunnistatko tilanteen?

Yrityksen johdolla ei ole selvää talouteen perustuvaa päämäärää tai suunnitelmaa tulevaisuudesta.

Talouden kiikari on auttamattoman lyhyt.

Vaikea ennakoida ja reagoida muutoksiin.

Kipuilua kilpailukyvyn ja elinvoiman säilyttämisessä.

Näköalattomuus lisää tempoilevia ratkaisuja ja huonoa happea.

Budjetointiosaamisessa on ihmisen mentäviä aukkoja.

Talousluotsin hyödyt:

Luo taloudellisen näkymän, joka antaa konkreettiset raamit tulevaisuuden mahdollisuuksille ja päämäärille.

Ohjaa faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.

Antaa eväät tehdä tarvittavat päätökset etukäteen.

Tuottaa kustannustietoisuutta ja ennakoitavuutta.

Luo edellytykset kustannustehokkuuden parantamiselle.

Antaa varmuutta, hallittavuutta ja lisää turvallisuuden tunnetta.

Parantaa johtajuutta.

Luo rauhaa työyhteisöön.

Kassavirran seuranta

Talousluotsin Kassavirran seuranta -palvelu antaa sinulle kirkkaan näkymän yrityksesi kaikkiin rahavirtoihin ja kassan kestävyyteen.

Talousluotsi perehtyy analyyttisesti yrityksesi toimintaan ja sen tulo- ja menovirtoihin. Tämän jälkeen Talousluotsi toteuttaa kassavirtalaskelman ja -ennusteen sekä ehdotukset kassavirran optimoinnille. Lopuksi sovitte yhdessä kassavirtaennusteen seurannan aikataulun, toimenpiteet ja työnjaon.

Lue lisää

Tunnistatko tilanteen?

Puutteelliset tiedot tai kehno näkymä rahojen riittävyydestä.

Tarve osoittaa ulkopuoliselle taholle kassan kestävyys, esim. rahoittajalle.

Halu ymmärtää kuinka paljon kassaa voidaan käyttää kasvun rahoittamiseen.

Kiinnostus laittaa yrityksen tilillä makaava raha töihin.

Kassavirtaennusteen tekeminen vaatii osaamista tai työkalua, jollaista yrityksessä ei ole.

Talousluotsin hyödyt:

Tekee rahavirrat näkyväksi.

Ennakoi rahojen riittävyyden.

Ohjaa tarttumaan tarpeellisiin toimenpiteisiin ajoissa.

Helpottaa ylimääräisten kulujen karsimista.

Auttaa tekemään järkeviä investointi- ja sijoituspäätöksiä.

Auttaa näkemään eri skenaarioiden kassavaikutukset.

Saat uskottavat valmiudet rahoituksen hakemiselle etupainotteisesti ja edullisemmin.

Auttaa hallisemaan kriisitilanteita.

Voi auttaa välttämään konkurssin.

Raportointi

Talousluotsin Raportointipalvelu antaa sinulle selkokieliset työkalut yrityksesi talouden tilan systemaattiseen seurantaan ja raportointiin.

Talousluotsi tarkastelee yrityksesi taloutta kokonaisuutena ja tekee pohjaehdotuksen raportoinnin laajuudesta, jonka perusteella valitsette yhdessä yrityksesi keskeiset seurantakohteet. Seuraavaksi sovitte yhdessä seurantatapaamisten syklin. Seurantapaamisissa saat käsityksen poikkeamista sekä asiantuntevat toimenpide-ehdotukset kuhunkin tilanteeseen.

Lue lisää

Tunnistatko tilanteen?

Keskityt mieluiten ydinosaamiseen, mutta tarvitset taloustiedot tehdäksesi fiksuja päätöksiä.

Tarve raportoida taloudellisesta tilanteesta esim. omistajille, yrityksen johdolle tai verottajalle.

Dataa on paljon, mutta se ei ole helposti käsiteltävissä tai käsitettävissä.

Raportteja ei hyödynnetä, koska niiden luonti on liian vaikeaa tai aikaa vievää.

Oikeat avainluvut ja seurantaprosessi ovat määrittämättä.

Talousluotsin hyödyt:

Mahdollistaa systemaattisen ja tavoitteellisen seurannan.

Antaa työkalut rahavirtojen seurannalle.

Auttaa ymmärtämään avainlukuja ja niiden hyödyntämistä.

Varmistaa, että kirjanpito ja taloudellinen data ovat kunnossa

Antaa vertailukelpoista ja luotettavaa dataa.

Tukee jatkuvaa taloudellista optimointia yrityksen ja projektien tasolla.

Helpottaa investointipäätösten ja leikkausten perustelua.

Löydät yrityksesi toimintaa parantavan tavan hyödyntää raportoinnista saatua tietoa.

Saat raportointikäytännön, joka sopii yrityksesi talouden sykleihin.