Tieto-
turvallinen
ja anonyymi
ilmoitus-
kanavamme

First Whistle -ilmoituskanavamme kautta voit ilmoittaa luottamuksellisesti havaitsemistasi tai epäilemistäsi väärinkäytöksistä tai muusta asiattomasta toiminnasta.

Jokaisessa organisaatiossa ja työyhteisössä voi tapahtua väärinkäytöksiä ja epäasiallista toimintaa. On tärkeää, että tieto epätoivotusta toiminnasta tulee ilmi mahdollisimman pian, jotta voidaan selvittää, mistä on kyse ja tarvittaessa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.

Ajattelemme, että väärinkäytösten torjunta ja ehkäisy on meidän kaikkien etumme. Jotta väärinkäytöksistä meille ilmoittaminen olisi mahdollisimman turvallista ja helppoa, olemme ottaneet käyttöön Juuriharja Group Oy:n First Whistle -ilmoituskanavan. First Whistle on EU-direktiivin vaatimukset sekä myös GDPR:n että digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset täyttävä ratkaisu.

Ilmoituskanava on tarkoitettu sekä työntekijöillemme että yhteistyökumppaneillemme. Sen lakisääteisenä tarkoituksena on suojella ilmoittajaa ja näin varmistaa, että väärinkäytöksistä voi kertoa ilman pelkoa aiheettomista seuraamuksista ja kostotoimenpiteistä. Vastaavasti ilmoittajalta edellytetään rehellisyyttä – ilmoituskanavan epärehellisestä käyttämisestä rangaistaan.